‘Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.’

 

‘…Want uit Sion zal de wet [Tora] uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.’

 

Jesaja 49:6;2:3b, Herziene Statenvertaling

WELKOM

Welkom op de webpagina van Olive Tree Studies,

 

     Olive Tree Studies is een Messiaanse organisatie met als doelstelling bij te dragen aan theologievorming en theologische educatie. Daarbij trachten wij de Bijbel op een Joodse wijze te benaderen. Deze methodiek ligt meer in lijn met de historische context van de schrijvers wat resulteert in meer Bijbelgetrouwe lezingen en verklaringen.
 

Olive Tree Studies

     Olive Tree Studies onderneemt verschillende activiteiten om (nieuwe) theologische inzichten bij de volgers van Jesjoea te brengen en op die wijze bij te dragen aan meer  Bijbelkennis en verdieping in de Messiaanse theologie. In de sectie 'Meer over OTS' (via het menu: 'HOME') kan de lezer meer vinden over onze organisatie. Een aparte pagina met onze visie en doelen is ook opgenomen in het HOME-menu .

 

     Projecten die op het moment lopen en in de toekomst mogelijk opgepakt zullen worden  zijn: de publicatie van boeken, documentaires, artikelen en het organiseren van samenkomsten. Blijf op de hoogte van de lopende projecten waarover je meer kunt lezen in de 'NIEUWS'-sectie.

!Gereleased!

Dochters van Eva

Het nieuwe boek van Gertruud Bakker

--

- -

"Vertrouw uw werken aan de HEERE toe, en uw plannen zullen bevestigd worden."

Spreuken 16:3, Heziene Statenvertaling

AGENDA

Krijg weer grip op het grotere plaatje van de Bijbel en lees 'Terug naar de Bron'. De lezer wordt meegenomen op een reis door de heilsgeschiedenis en kennis maken met de Messiaanse theologie

Nog in aanbouw: links naar alle Bijbelse feestdagen. Binnenkort vindt u een schat aan informatie over de feestdagen en -perioden die in de Tora beschreven staan.

Download het gratis media-rooster met verwijzingen naar online materiaal ter ondersteuning van het boek 'Terug naar de Bron'. Er is ook een Joodse kalender beschikbaar en een leesrooster van de wekelijkse Toralezing.

TERUG NAAR DE BRON
BIJBELS FEESTDAGEN
GRATIS DOWNLOADS
ONDERSTEUN ONS:
BID VOOR ONS en WORD DONATEUR