‘De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israelieten en zeg tegen hen: de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen...’

 

Leviticus 23:1-2, Herziene Statenvertaling

Bijbelse Feestagen

      De Bijbelse feestdagen werden door God gegeven aan het volk Israël bij de Sinaï. In Levitivus 23 worden de zeven grote feestdagen beschreven. Door de tijd zijn aan de Joodse kalender verschillende feest- en gedenkdagen toegevoegd. Op een rij de feesten met verwijzingen naar de pagina's waar meer informatie te vinden is over:

Soekot
Chanoeka
Pesach
Chag HaMotsot
Speciale dagen
Herdenking
Praktische info
ONDERSTEUN ONS:
BID VOOR ONS en WORD DONATEUR