‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk; dat is uw redelijke godsdienst’

 

Romeinen 12:1, Herziene Statenvertaling

  1. Persoonlijk contact in intiemere setting

  2. Persoonlijke aandacht voor individuele vragen en gedachten

  3. Punt 1 en 2 maken ontmoetingen en begeleiding effectiever en functioneler

  4. Thematisch afgesneden en op-maat onderwijs en overdenking

  5. Praktische aanbevelingen (Bijbelstudie, literatuurstudie en geloofsbeleving)

     Voor andere vormen van begeleiding en/of ontmoetingen kunnen afspraken gemaakt worden. Heb van te voren goed zicht op de mensen van uw Bijbelstudiegroep/gemeenschap zodat de afgenomen diensten op de behoeften kunnen worden afgesneden. Voor vragen of het maken van afspraken, het overleggen van vergoedingen en bespreken van tarieven, neem contact op via het formulier hieronder:

Bericht ontvangen!

Welkom op de webpagina van Olive Tree Studies,

 

     Olive Tree Studies (OTS) richt vooral op de publicatie van educatief materiaal en op dit vlak worden de meeste  hulpbronnen ingezet en door ons de meeste inspanning verricht. Dit betekent niet dat we geen andere activiteiten ondernemen. Mocht u bijvoorbeeld behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding dan is dit uiteraard mogelijk. De auteur geeft de voorkeur aan Bijbelstudiegroepen-begeleiding en dit heeft een aantal redenen:

Diensten
ONDERSTEUN ONS:
BID VOOR ONS en WORD DONATEUR