‘En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult onvtangen, want u dient de Heere Christus’

 

Kolossenzen 3:23-24, Herziene Statenvertaling

Nieuws
Dochters van Eva.png

     Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het komende boek: 'Terug naar de Bron een zoektocht naar wat Jesjoea onderwees'. Met veel enthousiasme is er aan dit boek gewerkt en we hopen hiermee een basistheologie uiteen te zetten die gegrond is in de Messiaanse theologie. Hopelijk zullen er in de toekomst nieuwe verfrissende projecten worden opgepakt. Er zijn genoeg mooie ideeën voor de toekomst maar daar hebben wij u hard bij nodig. Het maken van studiemateriaal kost veel tijd en energie en hopelijk, met Gods zegen, mogen wij in de toekomst meer produceren.
 

Olive Tree Studies

ONDERSTEUN ONS:
BID VOOR ONS en WORD DONATEUR

     Het nieuwe boek, 'dochters van Eva'; geschreven door Gertruud Bakker, is officieel te verkrijgen bij verschillende boekhandels. In dit werk vindt de lezer een studie en betoog over de rol van de vrouw in de Bijbel. Vanuit het besef dat de Bijbel door Joden is geschreven, put de auteur uit de Joodse wijsheidsliteratuur en de halacha; dit maakt het boek bijzonder interessant en kan niet anders leiden dan tot een betrouwbare studie met een rijkdom aan kennis. Het boek is echter niet alleen informatief maar ook praktisch: wat is de geestelijke taak van de vrouw in het gezin en hoe krijgt dat vorm in de praktijk? Hoe ligt die rol in het bredere verband van de eenheid van het gezin en hoe kunnen we, door praktisch bezig te zijn, een G'dvrezende leefstijl inbedden in de routine van het leven?  Voor iedereen die geïnteresseerd is: bestel het boek hier.

Olive Tree Studies