‘Spreek tot de Israelieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst’

 

Lev. 23:24, Herziene Statenvertaling

Rosj Hasjana

     Rosj hasjana betekent 'hoofd van het jaar' en wordt in de Bijbel 'jom teroe'a' genoemd wat 'dag van de bazuinen' betekent. Volgens de overlevering was het op deze dag dat de mens geschapen werd door God. De Bijbelse grond voor dit feest vinden we in Lev. 23:23-25. Traditioneel is het de gewoonte op de 'sjofaar', de ramshoorn, te blazen. Vanaf Rosj Hasjana telt men tien dagen tot Jom Kippoer, de Grote verzoendag. Deze tien dagen noemt men de 'dagen van bekering' en staan in het teken van reflectie op het afgelopen jaar en het belijden van zonden en het opbrengen van de intenties om terug te keren naar de Tora. Meer over Rosj Hasjana >>

Pagina in aanbouw

ONDERSTEUN ONS:
BID VOOR ONS en WORD DONATEUR