‘Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God...’

 

Deuteronomium 5:12-14a, Herziene Statenvertaling

Sjabbat tijden
Sjabbat

      De Sjabbat is de rustdag waarover in Genesis al wordt gesproken.

Pagina in aanbouw

ONDERSTEUN ONS:
BID VOOR ONS en WORD DONATEUR