Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,’

 

Efeze 6:18, Herziene Statenvertaling

 

   Op deze pagina vind u meer over hoe u ons en onze missie en projecten kunt steunen. Eerst zal kort iets gezegd worden over het werk dat wij verrichten gevolgd door een drietal wijzen waarop u onze ondernemingen kan ondersteunen. Ten eerste door voor ons te bidden; door een donatie te schenken of donateur te worden en tot slot met vrijwilligerswerk of het ondersteunen van projecten.

Hoe kunt u ons helpen?

     Olive Tree Studies zet zich met passie en liefde in om de volgers van Jesjoea te bewapenen en toe te rusten met Bijbelkennis en praktische verdieping in het geloofsleven. Deze missie komt met grote verantwoordelijkheid want het doel is ook om informatie van kwaliteit te brengen tot de gelovigen. Op de achtergrond van onze projecten wordt veel tijd gestoken in het lezen van literatuur - vaak ook geen eenvoudige bronnen - en logischerwijs is 'tijd' een belangrijke factor. Daarnaast zijn er ook financiële kosten die gemaakt worden, want het raadplegen van bronnen maakt dat we vaak boeken moeten aanschaffen, artikelen moeten aankopen of toegangsabonnementen moeten aangaan om toegang te verkrijgen tot waardevolle databases. Naast deze werkzaamheden zijn er ook veel overheadkosten, onderhandelingen met fotografen (om foto's te gebruiken), muziekproducenten (voor interactieve onderwijsbronnen), videomakers, Bijbelvertalers, etc. Kortom ook de randactiviteiten kosten veel tijd, energie en middelen.

     Tegelijkertijd hebben we, zoals iedereen, ook onze dagelijkse bezigheden: het onderhouden van het gezin en het binnenbrengen van inkomsten om het leven te kunnen bekostigen.

      Het is uiteraard een bijzondere eer om op de manier zoals we dat trachten te doen onszelf in dienst te stellen van God, maar tegelijkertijd is er de realiteit om de middelen te genereren om onze diensten te kunnen realiseren. Met deze woorden komen we uit op het punt waarin we om uw steun vragen; steun van de gemeenschap van de volgers van Jesjoea. Maakt u met plezier en enthousiasme gebruik van onze bronnen en producten? Leest u deze met plezier en hebben wij u op een positieve manier aan het denken gezet en u geestelijk laten groeien? Zou u meer producten van ons willen zien? Dan kunt u ons op de volgende manieren steunen:

Tijd en middelen
 

 - Gebed -

      De belangrijkste manier waarmee u ons kunt steunen is door voor ons te bidden. In onze activiteiten en diensten vertrouwen wij op Gods voorzienigheid. Elk project waar we aan beginnen leggen we eerst in Gods handen en we vragen aan Hem of Hij het project wilt zegenen. Wanneer het aankomt op gebed dan kunnen we niet genoeg mensen vragen om voor ons te bidden. Gebedspunten zijn: 'vragen om energie en tijd om projecten te kunnen opzetten', 'inspiratie voor nieuwe projecten', 'middelen om projecten te kunnen bekostigen', 'danken voor de afgeronde projecten' en 'bidden dat doelen van het bereiken van mensen behaald zullen worden'.

Gebed
 

 - Donaties -

      Zoals eerder genoemd, kosten onze projecten tijd en geld. Met meer donaties kunnen we als organisatie meer tijd steken in de werkzaamheden die Olive Tree Studies onderneemt en bij minder zullen projecten langzamer van de grond komen. Onze ambitie is om in de toekomst fulltime te kunnen werken aan dat wat wij het liefste doen: onze gaven inzetten om in Gods Koninkrijk bij te dragen aan theologische educatie. Zonder u is dat niet mogelijk; zonder lezers die de materialen aanschaffen en zonder donateurs en investeerders is het werk dat wij verrichten niet mogelijk. U kunt ons dan ook op verschillende manieren in financiële zin steunen: 1. door materialen die wij publiceren aan te schaffen, 2. door een eenmalige donaties te schenken of 3. donateur te worden en op jaarlijkse basis een vastbedrag over te maken. We zijn momenteel bezig om een IDEAL module aan de website toe te voegen maar tot die tijd kunt u giften overmaken op:

IBAN:

T.n.v: Olive Tree Studies

Kenmerk: Donatie

Donaties
 

 - Vrijwilligers -

      Heb je speciale gaven van God toebedeeld gekregen? Ben je bijvoorbeeld goed in het maken, opnemen, bewerken en produceren van muziek? Ben je fotograaf of videobewerker; cameraman of documentairemaker? Heb je apparatuur die we zouden mogen lenen? Zou je het leuk vinden om naast je dagelijkse invulling mee te willen werken als vrijwilliger aan één van onze projecten?

      Afhankelijk van waar wij mee bezig zijn hebben wij soms mensen met de bovenstaande gaven nodig in de projecten die we ondernemen. Mochten wij mensen nodig hebben dan doen we hier op deze pagina een oproep in het venster hieronder. Ken je iemand die in het profiel past en geschikt is voor de opdracht? Breng diegene ervan op de hoogte en meld je aan door een korte profielschets te sturen naar het volgende e-mailadres: olivetreestudies@outlook.com.

      Vermeld in de mail kort wie je bent, hoe oud je bent, waar je woont, eventuele relevante vooropleiding, verwijzingen naar eerder projecten waaraan je gewerkt hebt, etc. We nemen contact met je op over ons eigen project en kunnen na een persoonlijk gesprek bekijken of je geschikt bent om met ons team te werken en mee te werken aan de opdracht. Afhankelijk van de inhoudelijke opdracht zullen we jou een tegenprestatie kunnen bieden maar ga er vanuit dat het vooral vrijwillige taken zijn. Wat we jou wel kunnen bieden is de mogelijkheid om je gaven in te zetten voor Gods Koninkrijk, in samenwerking met ons veel zult leren (en wij van jou!) en een mooi project waar je later ook trost op mag zijn. Op het moment zoeken wij:

Project 1:

Soort project: ...

Team grootte: ...

Duur: ± ...

Eindproduct: ...

Wij zijn op zoek naar:

Vaardigheden: -

Kennis: -

Apparatuur: -

Sponsor: -

Invensteerder: -

Project 2:

Soort project: ...

Team grootte: ...

Duur: ± ...

Eindproduct: ...

Wij zijn op zoek naar:

Vaardigheden: -

Kennis: -

Apparatuur: -

Sponsor: -

Invensteerder: -

Project 3:

Soort project: ...

Team grootte: ...

Duur: ± ...

Eindproduct: ...

Wij zijn op zoek naar:

Vaardigheden: -

Kennis: -

Apparatuur: -

Sponsor: -

Invensteerder: -

Vrijwilligers
 
ONDERSTEUN ONS:
BID VOOR ONS en WORD DONATEUR