Terug naar de Bron

‘De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken van oudsher... Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet.’

 

Spreuken 8:22, 32-33, Herziene Statenvertaling

Terug naar de Bron:
Een zoektocht naar wat Jesjoea onderwees

     'Terug naar de Bron: een zoektocht naar wat Jesjoea onderwees' is het eerste project van Olive Tree Studies en in publicatie genomen door uitgeverij Scholten te Zwolle. In het boek neemt de auteur de lezer mee op een reis door de Bijbel vanaf de schepping tot de voltooiing van deze aarde en de aanvang van de toekomstige nieuwe aarde. Men zal zicht krijgen op het grotere plaatje van de heilsgeschiedenis, het oude maar ook het nieuwe verbond. De Bijbel wordt in die beschouwing benaderd vanuit de ogen van een Jood wat tot een dieper begrip leidt van de Heilige Schrift aangezien het overgrote deel van de auteurs van de Bijbel Joden waren.

      Naast het volgen van de grote lijnen van Gods heilsplan met de aarde maakt de lezer kennis met de Messiaanse theologie; deze leert hoe Joden Jezus Zijn lessen begrepen zouden hebben en er wordt een historische context geschetst van de eerste gemeenschappen van de volgers van de Messias. Het boek biedt veel verrassende inzichten en de gelovige die hongerig is naar meer kennis van de Bijbel zal niet teleurgesteld worden. Het boek leidt hopelijk tot een functioneel en vruchtbaar debat aangaande de klassieke christelijke theologische raamwerken. Verder hopen wij van Olive Tree Studies dat ook begrip voor het Joodse volk vergroot mag worden en beter nog dat er respectvolle toenadering tot hen gezocht mag worden.

ALGEMEEN: OVER ONS
Zelfstudie en groepen

     Het boek 'Terug naar de Bron' is bij uitstek geschikt voor zelfstudie/stille tijd maar ook geschikt om behandeld te worden in groepsverband. Bijgaand bij het leesboek kan ook een werkboek aangeschaft worden. Het voordeel van het extra werkboek is dat de lezer zicht krijgt op de belangrijke punten die behandeld worden in het boek en dat deze ook langer stilstaat bij stof wat resulteert in een meer doordrongen begrip.

Bestel 'Terug naar de Bron'

€ 28,95

Terug naar de Bron

Soort: Studieboek

Thema: Messiaanse theologie

Pagina's: ---

Werkboek

Soort: Werkboek

Thema: Messiaanse theologie

Pagina's: ---

€ 14,-

Nog niet beschikbaar

Terug naar de Bron + Werkboek

Soort: Studieboek + Werkboek

Thema: Messiaanse theologie

Pagina's: ---

-

Nog niet beschikbaar
ONDERSTEUN ONS:
BID VOOR ONS en WORD DONATEUR